16 XXL

16 XXL
Under tre veckor har skulptureleverna på Dômen konstskola jobbat i lokaler beläget i ett öde industriområde i södra Ängården. På Vulkano som är ett jourhavande galleri med ytor för mastodontprojekt har de studerande utgått från varsin lastpall där deras arbeten har vuxit fram. Kom och ta del av deras skulpturer.

Adress:
VULKANO (Södra Änggården)
Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda
(Man går in på baksidan av huset.)

Hjärtligt välkomna.

Heldags genomgång

I måleri 2an avslutades terminens första kurs med en heldagsgenomgång. Under två veckor har klassen arbetat utifrån uppgiften bild- rum och kropp. Under genomgången har alla samtalat kring varandras verk och gett varandra input kring varandras process och arbeten. Många intressanta tankar, en mycket givande dag och ett fint avslut på kursen!

Höstterminen har dragit igång på Dômen.

Vi är äntligen tillbaka i skolans lokaler efter vårens distansundervisning och sommarens ledighet. Trots att vi är tillbaka är ändå allt inte riktigt sig likt. Vi försöker bland annat hålla distansen, vi har spridit ut arbetsplatserna, tvättar och spritar händerna, fredagsföreläsningarna är online och lunchtiderna är justerade så att de studerande inte behöver trängas i lunchrummen.

Den planerade skolresan till Berlin är uppskjuten till våren och vi hoppas verkligen att den då går att genomföra. På grund av att vi tycker att det är väldigt viktigt för sammanhållningen att göra en resa tillsammans tidigt på hösten var vi istället igår på Wanås skulpturpark. En underbar dag där vi fick se mycket bra och intressant konst, tänk va härligt att en inte alltid behöver gå över ån för vatten.

Post-Elevutställning 2020

I söndags kl16.00 stängde vi ner elevutställning på Dômen för den här gången. En ovanlig vår pga av Covid-19 kom till uttryck i många av de verk som kunde ses på sociala medier, ute i Slottsskogen, på olika platser runt om i Göteborg och inte minst omkring Björngårdsvillan. Den digitala utställningen kommer att ligga kvar ett tag till på hemsidan så om man av någon anledning ännu inte tagit del av den är det dags att bläddra sig igenom den med detsamma.

Online utställning 23 maj-31 maj

Elevutställning 2020

Så har det gått ett år och det har blivit dags för utställning igen. Vårutställningen 2020 blir dock lite annorlunda i år. Mer digital och naturligtvis bättre än någonsin men också mer utvidgad liksom invecklad. Utställningen sker på olika plattformar – i sociala medier, en tryckt katalog, runt omkring Björngårdsvillan, i Slottsskogen och ute på stan. Mer info finns på hemsidan www.domenkonstskolan.se