Rumslighet på skulpturen

Under två veckor arbetade eleverna på skulpturavdelningen med rumslighet utifrån olika perspektiv. En av övningarna gick ut på att använda sig av skolan projektrum för att bygga ett platsspecifikt verk- installation. Tiderna lottades ut, vilket innebar att vissa elever fick mer betänketid än andra. Den första eleven hade endast tre timmar att planera och bygga medan den siste kunde tänka i nästan två veckor, men bygga i tre timmar. Övningen syftade till att förhålla sig till relativt stränga ramar, som rummets beskaffenhet, kort tid och begränsat med material. Redovisningen skedde i två steg. Först tittade vi på verket live sedan fotodokumenterades verket. Vi gjorde sedan en bedömning av dokumentationen. Här uppstod frågor som om verket nu hade blivit ett fotoverk eller om det framförallt var en dokumentation. Alla arbetade väldigt bra med uppgiften och löste den på ett personligt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.