Lärarvisning

Fredag 18 december var det dags för den årliga lärarvisningen.

Varje termin avslutas med en genomgång där skolans lärare och övriga personal presenterar ett eller flera verk för skolans alla elever. Tanken med detta är att ge en inblick i lärarnas olika konstnärskap och skapa ett samtal kring detta. Dagen avslutades med skolans årliga julfest som innehöll ett otroligt välsmakande julbord och trevligt umgänge. Vi vill tacka alla elever för en fantastisk termin och vi ser fram mot kommande vår.

Leave a Reply

Your email address will not be published.