Ansökningstider

Ansökningstider!

Just nu arbetar flera av våra elever med sina ansökningar till olika
konsthögskolor och andra konstnärliga högskolor i och utanför Sverige.
Två elever har blivit antagna till Lärarutbildning Bild & visuell kultur
i Göteborg. Nu i veckan reser två elever till London på intervju på Slade
och om ett par veckor kommer ytterligare tre personer att åka på intervju
till Goldsmith. Dessutom är fem personer (än så länge) kallade till HDK på
intervju. En elev har gått vidare till steg två på Di.
Denna vecka skickas ansökningarna till Konstfack och Kungliga
Konsthögskolan i väg. Flera skolor återstår att söka och arbetstempot är
högt på skolan.
Utöver ansökningar till de olika skolorna så arbetas det på för fullt med
egna konstnärliga projekt. Den här veckan har vi Helena Roos
och Kristina Müntzing som gästlärare.
Nu på fredag har har vi Malin Bogholt som gästlärare. Eleverna har
sedvanligt sin fredagsteckning på förmiddagen och veckan avslutas med
en gemensam gallerirunda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.