Grafiken besöker Grafik i Väst

Just nu pågår det en utställning med Outi Heiskanen på Grafik i Väst. Dômens grafikelever/-lärare var där och sonderade terrängen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.