Tiden hittar du på Dômen

TID

Under tre veckor har vi arbetat med temat TID och eleverna har uppmanats att jobba med flera olika material och tekniker. Projektet avslutades med en stor genomgång som var öppen för allmänheten.

Vad är tid, och hur tolkar vi den?

Begreppet tid har alltid fascinerat människan, och i konsthistorien har den tolkats på många olika sätt. Olika kulturer har också sin egen bild av vad tid är. Universums rytm som ger oss natt och dag, årstidernas växlingar och månens cykler, har givetvis också varit med och skapat vårt tidsbegrepp. Hur ser tid ut i vårt samhälle idag? Stress är ett vardagsbegrepp som talar om vår oförmåga att hinna med. Går tiden fortare idag än vad den gjorde för hundra år sedan? Hur skiljer sig ett barns upplevelse av tid från den vuxnes? Vad är det för tidsanda idag?

Under tre veckor har eleverna på Dômen arbetat med temat TID och eleverna har uppmanats att jobba på allaolika avdelningar. Projektet avslutades med en stor genomgång.

4 thoughts on “Tiden hittar du på Dômen”

Leave a Reply

Your email address will not be published.