Jack Strange som gästlärare i skulpturen.

Förra veckan fick vi i skulpturen låna den Londonbaserade konstnären
Jack Strange. Han har själv studerat på Slade och lever nu på konsten.

På måndagen gav han oss uppgiften att göra ett verk som vi trodde att
någon i gruppen skulle kunna göra i en nära framtid. Slutresultaten
kunde i blandad grad härledas till inspirationskällan, men alla kände
nog att man fick arbeta på ett sätt man inte brukar. När man satte sig
ned och försökte sammanfatta sina klasskamraters uttryckssätt blev det
med ens lättare att se sitt eget, vilket var givande. De enskilda
samtalen med Strange gav även de mycket, i egenskap av utomstående
konstnär kunde han komma med en hel del bra tankar om vad man jobbat
med hittills och idéer till vidareutveckling för var och en.

One thought on “Jack Strange som gästlärare i skulpturen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.