Performance på Konstmuséet

I torsdags var det redovisning av skulpturelevernas “hemläxa”. Detta skedde i år på

Göteborgs Konstmuseum inför publik. Uppgiften bestod i att utifrån ett verk i muséets

samlingar tänka ut och framföra en performance. Det blev en intressant eftermiddag.

Trötta och nöjda avslutade vi dagen på Evas Palley med en fika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.