Måleri 1 bygger modeller

I novembermörkret arbetar vi med att bygga modeller.Dessa blir sedan förlagor till den tvådimensionella världen.

Magnus Larsson/Patrik Andine

Leave a Reply

Your email address will not be published.