SKULPTUREN OCH UTBYTESVECKA

Utbytesveckorna på skolan går ut på att eleverna från de olika
avdelningarna skall prova på en annan avdelning. I skulpturen så vara
det fullt ös under veckan där vi gick igenom olika gjuttekniker och
material. Traditionell lera, gips, jesmonite, latex, betong för att
nämna några. Vi började veckan med en relieffövning där de fick överföra
ett svartvitt fotografi till lera och sedan gjuta det i modellgips.
Kroppsavgjutningar i alignat, allt från tunga till fot gjöts av.
Fördelen med altgnatet är att det blir en väldigt detaljrik avgjutning
samt att den funkar mot hud. Latexformar på befintliga föremål gjordes
också. Eleverna hade också ett eget projekt som de fick driva under
veckan.

97 thoughts on “SKULPTUREN OCH UTBYTESVECKA”

  1. One in every three students fails to do case study properly and as a result even drops out from studies. Take case study assignment help in U.S. from MyAssignmenthelp.com and let us help you improve these statistics.

Leave a Reply

Your email address will not be published.