Stationer 2

Nu är det andra veckan på kursen Stationer och en grupp har David Klasson som gästlärare. Gruppen arbetar med “Staden” som tema och fick möjligheten att besöka konstmuseets teckningsarkiv där museets konservator Mariateresa Pullanovisade verk från samlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.