Antagningsarbete

Tack alla ni som har sökt till Dômen konstskola. Just nu
pågår ett febrilt arbete med att välja ut vilka som kommer att studera hos oss
till hösten. De är fantastiskt många bra ansökningar så det är ett svårt och
hårt arbete. Vi beräknar att vara klara på fredag eftermiddag då namnen på de
antagna meddelas på vår hemsida (reserver meddelas endast per brev). Alla som
sökt får besked om resultatet brevledes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.