Kulturnatta på Konstepidemin

Fem elever från Dômen konstskola deltog i en utomhusutställning på Konstepidemin under Kulturnatta, tillsammmans med elever från Gerlesborgs skolan i Bohuslän och KV Konstskola i Göteborg. Vi är stolta över att våra elever medverkade i denna fina ljusutställning.

Fotograf: Denis Romanovski

Linnea Frisk, Carpe Noctem cum flos flores- seize the night with blooming flowers
Ina Sjöstrand
Clara Ingridsdotter Isaksson
Clara Ingridsdotter Isaksson
Kristina Nenzen
Kristina Nenzen
Maja Oldefors
Maja Oldefors