Utbytesvecka på Dômen

Vecka 46 så var grafiker och måleristudenter välkomna till skulpturen. De fick prova på olika material och tekniker. Vi provade på att jobba i lera, gips, betong, latex, alginat, papier-maché, svets och kroppen som skulptur bland annat. Eleverna hade också möjlighet att arbeta på ett eget skulpturprojekt där det fick utgå från en ideè eller ett material.