Temaveckor- Släktskap

Under veckorna 47 och 48 arbetade hela skolan med temat Släktskap. Torsdagen den 28 november hade vi genomgång i mindre grupper med representanter från alla avdelningarna. Det var fantastiskt roligt att se alla fina verk och höra hur eleverna resonerat kring temat. Några från styrelsen gästade oss och deltog under genomgången.