FREDAGSFÖRELÄSNING

6/12 kl 13.00 Med Love Jönsson, Bauhaus – 1900-talets viktigaste konstskola

Den tyska Bauhausskolan hade en kort och stormig historia mellan åren 1919 och 1933. Trots skolans korta verksamhetstid har den haft en påverkan på arkitektur, design och konst och på pedagogiken inom dessa områden som sträcker sig in i vår egen tid. Love Jönsson, chef för Rian designmuseum i Falkenberg, talar om skolans historia och dess lärare och elever. Föredraget presenterar också exempel på konstverk och industriella produkter från Bauhausskolan, delvis med utgångspunkt i den utställning som visades på Rian designmuseum i våras i samband med skolans 100-årsjubileum.