16 XXL

16 XXL
Under tre veckor har skulptureleverna på Dômen konstskola jobbat i lokaler beläget i ett öde industriområde i södra Ängården. På Vulkano som är ett jourhavande galleri med ytor för mastodontprojekt har de studerande utgått från varsin lastpall där deras arbeten har vuxit fram. Kom och ta del av deras skulpturer.

Adress:
VULKANO (Södra Änggården)
Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda
(Man går in på baksidan av huset.)

Hjärtligt välkomna.