Måleri 1

Efter bara fem veckor har mycket hänt. Våra basveckor med olika teckningskurser, färglära och målerikurser tar en paus för att nu få arbeta med parafras och mer eget arbete i två veckor. Vi har också hunnit med en liten gallerirunda och såklart skolresan till Wanås som blev en fin upplevelse.