Parafrasveckor

Denna och nästa vecka kommer alla skolans elever arbeta med parafras. Uppgiften är att utgå ifrån ett verk som en sett på något av våra utställningsbesök, på Wanås, Göteborgs Konsthall och Konstmuseum eller gallerier. Nästa fredag kommer alla ta del av varandras arbeten.

Här är några bilder från måleri 1an och måleri 2ans klassrum.