Pågång i M2an

Kursen “Naturbegreppet och det antropocena” pågår denna och nästa vecka i måleri 2an. Gästlärare för veckorna är Sara Nielsen Bonde. Här är bilder ifrån pågående arbete i klassrummet idag , vårt klassrum från utsidan, vår vackra utsikt och bästa vaktmästaren Holger vid datorn