Stationer 2

Nu är det andra veckan på kursen Stationer och en grupp har David Klasson som gästlärare. Gruppen arbetar med “Staden” som tema och fick möjligheten att besöka konstmuseets teckningsarkiv där museets konservator Mariateresa Pullanovisade verk från samlingen.

VÅGA

Under en
vecka visade vi samarbetsprojektet VÅGA på Kulturhuset Blå Stället i Angered. Vi
berättade om konstnärliga yrken och vilken utbildningsväg som krävs för att nå
sitt drömyrke inom konst, design, mode och hantverk.

VÅGA är ett samarbetsprojekt mellan
Kultur i Väst, Blå Stället och Folkhögskolan i Angered, Dômen konstskola,
Tillskärarakademin i Göteborg, Stenebyskolan, KV Konstskola, Göteborgs
Konstskola, Gerlesborgsskolan, Akademin Valand, HDK – Högskolan för design och
konsthantverk, Textilhögskolan i Borås och Kulturverkstan

STATIONER

Under
två veckor har skolan haft kursen Stationer där olika gästlärare har hållit i
fyra workshops: ljudkurs med Kajsa Magnarsson, performancekurs
med Morgan Schagerberg, seriekurs med Klara Wiksten och videokurs med Juan-Pedro Fabra
Guemberena. Veckorna avslutades med genomgång och presentation av de verk som
hade vuxit fram under kursen.