Film som förlag

Under v.4 och 5 fick eleverna i måleri 1 välja ett filmklipp som de skulle arbeta utifrån för att skapa nya verk. Variationen av filmval var allt från klassiker som Bonnie and Clyde och Metropolis till samtida animationer. Vi fick se prov på allt från animation, skulptur, målning, installation och foto under genomgången. Några smakprov följer.

Vernissage Galleri 54


I utställningen “På var sin sida om en stund” deltar konstnärerna
Salka Hellbacka, Ylva Holmdahl & Lars Magnusson som är stipendiater
från Dômen konstskola.

Vernissage fredag 6 januari klockan 18-21!

Salka Hellbacka jobbar med installation, skulptur, video och performance.
Hon intresserar sig för det som göms i bakgrunden, det som ramar in bilden,
det vi tar för givet och som vi i första hand kanske inte fokuserar på.
Själv refererar hon till den anonyma arkitekturen- såsom en dörr eller en
vägg, vilket vi tydligt får se ett exempel på i utställningen på Galleri
54. Salka Hellbacka har under den senaste tiden undersökt humorn genom
rum hon befinner sig i, försöker ur en clowns eller narrs perspektiv tyda
och sen ändra omgivningen en smula för att aktivera resterande rum,
faktiska såsom mentala.

Ylva Holmdahl tecknar, målar och gör installationer. Den senaste tiden har
hon blivit en samlare. Hon hittar saker. Plockar upp dom från diket, skogen
eller en övergiven plats. Hon vill inte att dom ska ligga där och förbli
o-observerade. I hennes projekt “Found Objects” låter hon det funna
materialet visa henne vägen till en svävande komposition där hon benämner
skapandeprocessen som ett 3-dimensionellt måleri.

Lars Magnusson arbetar med måleri, teckning, installationer och video. Här
har han i bildmaterial från Tjernobyl-haveriets efterdyningar letat efter
punkter där gränserna mellan människa och maskin, natur och konstruktion
tycks lösas upp och skapa hybrider av landskapet och kropparna i det.

SPRINT på Dômen

Under hösten 2016 har två lärare från Dômen konstskola, Jill Lindström och
Attila Urban haft återkommande workshop med elever från SPRINT-klasser på
Angeredsgymnasiet.

Tisdagen den 6/12 besökte samtliga elever från SPRINT-klasserna Dômen
konstskola för att tillsammans med de studerande göra olika workshop. De
fick prova på att göra torrnålstryck, bygga, teckna, skulptera och måla.
Nästa vecka är vi inbjudna att delta i deras vinterfest på Blå Stället.

Sverigequizen

Konstkollo!
Missade ni programmet Sverigequizen förra veckan med Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg så kan ni se inslaget på Dômens hemsida.

http://www.domenkonstskola.se/anslagstavlan.html

Sommarkollo kommer igen i sommar! Välkomna

Way Out West 2016

Årets Way Out West har precis startat upp och Dômens Konstskola är på plats med ett tält i vilket besökarna kan komma och få en pratstund, eller kanske en valfri kroppsmålning utav någon av våra medverkande elever. Om inte det passar kan man få sätta sig ner och fördjupa sig i pärlplatte skapandets ädla konst. Solen skiner (!) och festivalbesökarna strömmar till! Kom och besök oss! Vi finns på vänster sida strax efter första backen direkt efter huvudentrén, föreviga dig som amorin eller pimpa upp ditt festivalhölje -Välkommen!

Å