Ansökningshetsen är över!

Bussen med original har nu gått iväg till Malmö och vi känner att ansökningshetsen börjar lägga sig då de flesta skolor nu är sökta.
Vi försöker återgå till våra vanliga rutiner och håller tummarna för att det går bra för alla som söker.

Stor tack till Anna och Linn som tagit på sig ansvaret att köra bussen!

Måleri 2

I Måleri 2:an kan man för tillfället känna av den speciella stämning som uppstår så här i ansökningstider. De flesta i klassen ska söka vidare och det slåss därför om både datorer och lärare. Om och om igen går vi igenom våra verk för att göra en så bra ansökan som möjligt. Mitt i allt försöker vi även skapa lite ny konst!

Alter Ego

Eleverna har under två veckor utvecklat olika alter egon. Andreas Korsár som varit gästlärare, har tillsammans med huvudlärare Henrik Persson gett oss mindre halvdagsuppgifter vars syfte har varit att kliva ur oss själva och vår egen handföring, idévärld etc. En del elever har djuplodat i tidigare bekantskaper, andra har utgått från en nästan blank yta och stiftat bekantskap med helt nya ansikten.

Wikipedia säger:
An alter-ego is a second self, a second personality or persona
within a person,
who is often oblivious to the persona’s actions. It was coined in the
early nineteenth century when dissociative identity disorder was first described by psychologists.
A person with an alter ego is said to lead a double life.

Det har varit intressant att ta del av varandras alter egon som inte sällan speglar sidor och beteenden i den egna personligheten, som av olika anledningar inte får komma fram.


Redovisning med diskussioner.

Jack Strange som gästlärare i skulpturen.

Förra veckan fick vi i skulpturen låna den Londonbaserade konstnären
Jack Strange. Han har själv studerat på Slade och lever nu på konsten.

På måndagen gav han oss uppgiften att göra ett verk som vi trodde att
någon i gruppen skulle kunna göra i en nära framtid. Slutresultaten
kunde i blandad grad härledas till inspirationskällan, men alla kände
nog att man fick arbeta på ett sätt man inte brukar. När man satte sig
ned och försökte sammanfatta sina klasskamraters uttryckssätt blev det
med ens lättare att se sitt eget, vilket var givande. De enskilda
samtalen med Strange gav även de mycket, i egenskap av utomstående
konstnär kunde han komma med en hel del bra tankar om vad man jobbat
med hittills och idéer till vidareutveckling för var och en.

Metallkurs på KKV

Vi har en metallkurs, som i år låg på en vecka, vartannat år på KKV (konstnärernas kollektivverkstad). Där undervisar Vladimir Stoces oss hur man svetsar och arbetar på olika sätt med metall och liknande material. Vi åkte först till skroten på Ringön, Hisingen och inhandlade material för att sedan åka till verkstaden och börja skissa idéer.

I verkstaden finns det en mängd olika maskiner som underlättar arbetet. Vi arbetade bl.a. med svets, bockmaskin, metallborr och blästringsmaskin.

Dagarna började med en samling i köket med kaka och kaffe. Där gick vi igenom vad som skett och vad som komma skulle, löste eventuella problem osv.

Denna vecka var mycket uppskattad av alla medverkande, att få lära sig göra ett så hårt material att se mjukt ut var riktigt lärorikt och roligt. På skolan finns det en svets, så man kan ta upp arbetet igen när man kommer tillbaka till Dômen. För att få använda den måste man ha fått en liten genomgång med Vladimir där man får lära sig kapa, svetsa, hur svetsen fungerar och säkerhet vid svetsning.

Anna Johansson, Skulptur 2

Utbytesveckor

Under veckan som varit och de kommande två veckorna har skolan utbytesveckor, med målet att vi ska arbeta med andra material och tekniker än de vi i vanliga fall gör. Under temat “tid” skapas skulpturer, filmer, textverk, målningar och en massa annat spännande.

Ateljebesök Måleri 2

Måleri 2 besökte idag Konstepidemin för ateljebesök. Vi besökte först Dômens före detta rektor Johan Lagergårds atelje, där han visade mycket av sin konst och berättade om sina tankar bakom det.

Efter det gick vi till vår underbara huvudlärare Katarina Taggs atelje, där också hon visade sin konst. Hon bjöd även på fika och vi hade en väldigt mysig klasstund.