Figur i rum

Madame Komplement, Kvinnan i svart, Kameleontkvinnan och Femme Psychedelic är de fyra figurer i färg som Måleri 1 arbetat med den här veckan. Förmågan att se och att blanda färg har stått i fokus!

Åsa Pröjts och Christina Skårud

Färglära.

Marie Dahlstrand är gästlärare
på Måleri 1 och arbetar med färglära.

Under veckan har vi jobbat
med färgcirkel, färgtriangel, komplementfärger, simultankontrast,
gränskontrast, valörer, varma och kalla toner, ljus och skugga m.m. Vi inspireras av och
samtalar om måleri, tittar i böcker från skolans bibliotek. Bygger egna
stilleben och målar av.

Parafras – Venedigresan

Under en dryg vecka har eleverna på måleri 1 och 2 arbetat med parafraser på konstverk vi såg på Venedigresan. Resultatet blev en rik och varierad blandning av måleri, teckning, fotografier, text, collage, film, träreliefer, arbeten i tyg och sydda plagg, m.m. Intressant att diskutera tillsammans.
Lärare: Patrik Andiné, Malin Bogholt, Åsa Pröjts
Foto: Åsa Pröjts

Färglära

Den här veckan har måleri 1 övat på färgens tre viktigaste
värden: ljushet, kulörintensitet och temperatur. Vi har även hunnit med
mönstertransponeringar, målat färgackord, övat på pixlar och studerat metameri
och dikroism.

Mats Ahlgren

Foto: Åsa Pröjts