Performance på Konstmuséet

I torsdags var det redovisning av skulpturelevernas “hemläxa”. Detta skedde i år på

Göteborgs Konstmuseum inför publik. Uppgiften bestod i att utifrån ett verk i muséets

samlingar tänka ut och framföra en performance. Det blev en intressant eftermiddag.

Trötta och nöjda avslutade vi dagen på Evas Palley med en fika.

Jack Strange som gästlärare i skulpturen.

Förra veckan fick vi i skulpturen låna den Londonbaserade konstnären
Jack Strange. Han har själv studerat på Slade och lever nu på konsten.

På måndagen gav han oss uppgiften att göra ett verk som vi trodde att
någon i gruppen skulle kunna göra i en nära framtid. Slutresultaten
kunde i blandad grad härledas till inspirationskällan, men alla kände
nog att man fick arbeta på ett sätt man inte brukar. När man satte sig
ned och försökte sammanfatta sina klasskamraters uttryckssätt blev det
med ens lättare att se sitt eget, vilket var givande. De enskilda
samtalen med Strange gav även de mycket, i egenskap av utomstående
konstnär kunde han komma med en hel del bra tankar om vad man jobbat
med hittills och idéer till vidareutveckling för var och en.

Metallkurs på KKV

Vi har en metallkurs, som i år låg på en vecka, vartannat år på KKV (konstnärernas kollektivverkstad). Där undervisar Vladimir Stoces oss hur man svetsar och arbetar på olika sätt med metall och liknande material. Vi åkte först till skroten på Ringön, Hisingen och inhandlade material för att sedan åka till verkstaden och börja skissa idéer.

I verkstaden finns det en mängd olika maskiner som underlättar arbetet. Vi arbetade bl.a. med svets, bockmaskin, metallborr och blästringsmaskin.

Dagarna började med en samling i köket med kaka och kaffe. Där gick vi igenom vad som skett och vad som komma skulle, löste eventuella problem osv.

Denna vecka var mycket uppskattad av alla medverkande, att få lära sig göra ett så hårt material att se mjukt ut var riktigt lärorikt och roligt. På skolan finns det en svets, så man kan ta upp arbetet igen när man kommer tillbaka till Dômen. För att få använda den måste man ha fått en liten genomgång med Vladimir där man får lära sig kapa, svetsa, hur svetsen fungerar och säkerhet vid svetsning.

Anna Johansson, Skulptur 2

Oj vad fort det gick!

Många intressanta tankar har disskuterats under de gågna två månaderna och på hyllorna börjar det redan bli trångt.

Vi började terminen med att göra ett platsspecifikt verk i grupp och sen följde
olika endagarsuppgifter.
Modellering endast med hjälp av känseln.
Porträtt i valfritt material. Gör ett konstverk utifrån en tilldelad ism och en hel del annat.
De verk som gjorts i lera skulle sedan kombineras ihop till ett nytt verk och gjutas i betong.

Efter resan till Berlin arbetade eleverna med parafras parallellt med att göra en endagsinstallation i något av våra två projektrum.

Många bra verk har redan gjorts och nu tar vi sats inför det kommande tidsprojektet som är gemensamt för hela skolan.

Parafras i skulpturen

I skulpturen nöjer vi oss aldrig med små lätthanterliga projekt. Vi har nästan alla satsat på stort. I storlek det vill säga. Vi har klätt in väggar, utforskat ballongerotik, ockuperat trapphuset, omvandlat våra huvuden till Bosch-monster och en revulotionsröd duk skall spännas upp för allmänheten. Men självklart har vi inte förkastat metoder såsom gips, trä och allehanda plaster.

Parallellt med detta så arbetar vi även dagsvis i projektrummen, där vi sett vitt skilda saker såsom fruset höstregn, styckmordsinsinuationer, AC/DC i en låda, museivakts-performance och gladpack. En herrans massa gladpack!

Här kommer smakprover av vårt maniskt pågående arbete.
Stay tuned för slutresultat!

Golnosh & Sanna

Bronskurs

Just nu befinner sig skulptureleverna på en tvåveckors bronskurs på Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg.

Här gjuts allt från avlagda skor, dödskallar till madonnor och knäckebröd.

För att hinna med alla momenten från gjutning i vax, kanalbygge, formdoppning, urbränning, gjutning, efterarbete och patinering krävs ett högt tempo.

Detta är en av de fyra teknikkurser som ingår i skulpturelevernas utbildning. Till hösten väntar en metallkurs.

Cirklar i Slottsskogen

Skulptur v. 3-4

Blå cirklar har markerats på marken på olika platser i Slottsskogen. Eleverna får tilldelat sej varsin ring .

Arbetet startas upp med att varje elev står stilla i ringen under tio minuter. Under den tiden ska alla försöka förhålla sej så öppet till vad som händer, samla in synintryck, lukter, ljud, föremål, minnas eventuella samtal etc.

Tillbaka på skolan startas arbetet med att hitta en egen idé utifrån de insamlade intrycken. Syftet med kursen är att utifrån arrangerad situation kunna hitta ingångar till sitt eget arbete.

Bilder på deras arbeten finns ju på torsdag, då vi har redovisning. Bilderna som bifogas här visar bara stackars frusna elever…men det kan ju leda till en hel del det också.

Malin Bogholt, gästlärare på skulpturavdelningen

Rumslighet på skulpturen

Under två veckor arbetade eleverna på skulpturavdelningen med rumslighet utifrån olika perspektiv. En av övningarna gick ut på att använda sig av skolan projektrum för att bygga ett platsspecifikt verk- installation. Tiderna lottades ut, vilket innebar att vissa elever fick mer betänketid än andra. Den första eleven hade endast tre timmar att planera och bygga medan den siste kunde tänka i nästan två veckor, men bygga i tre timmar. Övningen syftade till att förhålla sig till relativt stränga ramar, som rummets beskaffenhet, kort tid och begränsat med material. Redovisningen skedde i två steg. Först tittade vi på verket live sedan fotodokumenterades verket. Vi gjorde sedan en bedömning av dokumentationen. Här uppstod frågor som om verket nu hade blivit ett fotoverk eller om det framförallt var en dokumentation. Alla arbetade väldigt bra med uppgiften och löste den på ett personligt sätt.