Performance på Konstmuséet

I torsdags var det redovisning av skulpturelevernas “hemläxa”. Detta skedde i år på

Göteborgs Konstmuseum inför publik. Uppgiften bestod i att utifrån ett verk i muséets

samlingar tänka ut och framföra en performance. Det blev en intressant eftermiddag.

Trötta och nöjda avslutade vi dagen på Evas Palley med en fika.

Alter Ego

Eleverna har under två veckor utvecklat olika alter egon. Andreas Korsár som varit gästlärare, har tillsammans med huvudlärare Henrik Persson gett oss mindre halvdagsuppgifter vars syfte har varit att kliva ur oss själva och vår egen handföring, idévärld etc. En del elever har djuplodat i tidigare bekantskaper, andra har utgått från en nästan blank yta och stiftat bekantskap med helt nya ansikten.

Wikipedia säger:
An alter-ego is a second self, a second personality or persona
within a person,
who is often oblivious to the persona’s actions. It was coined in the
early nineteenth century when dissociative identity disorder was first described by psychologists.
A person with an alter ego is said to lead a double life.

Det har varit intressant att ta del av varandras alter egon som inte sällan speglar sidor och beteenden i den egna personligheten, som av olika anledningar inte får komma fram.


Redovisning med diskussioner.

Strax innan jul.

Seminarium, julfest, fortbildning för lärare och God Jul

Sista veckan innan jul har varit hektisk och fullspäckad med olika aktiviteter. Huvudlärarna har bl. a haft enskilda utvecklings/konstnärssamtal med sina elever och klassvis har man gjort utvärderingar av höstterminens verksamheter.

På tisdag kväll ordnade skolan fortbildning för sin personal. Inbjuden gäst och talare var Yvonne Rock som samtalade om sin flerdimensionerade yrkesverksamhet. Det blev en mycket en mycket lyckad kväll.

Yvonne Rock var en av grundarna till Västanå Teater (1979-1995) och arbetade på teatern som teaterchef. Mellan 1995-1999 var Yvonne en av initiativtagarna till Judiska Teatern i Stockholm och hon arbetade där som Teaterchef under 4 år. Yvonne har även varit konsult/projektledare till Margot Wallström under hennes period som ungdomsminister samt under hennes period som Kulturminister. Vidare har Yvonne arbetat som projektledare för invigningsprogrammet för Holocaustknferensen under ledning av Stadsminister Göran Persson och som projektledare för “En kväll för Anna Lindh” på Stockholms Stadsteater 2004. Som samordnare för Mångkulturåret (2006) överlämnade Yvonne SOU:n (2007) Mångfald är Framtiden till Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Detta uppdrag följdes av en insats som informationschef för Kulturutredningen (2008) och därefter en anställning som projektledare för invigningen av Sveriges ordförandeskap i EU på Skansen (2009) Yvonne arrangerar, planerar och genomför seminarier och dialogmöten för Stiftelsen framtidens kultur under 2009,2010,2011.

På torsdagen hade tre av skolans sistaårselever ett halvdagsseminarium där de presenterade och pratade om sina arbeten inför hela skolan. Det var väldigt givande och det blev ett mycket bra samtal om elevernas verk och deras arbetsmetoder och tankar kring sin skaparprocess. Kvällen avslutades med en stor gemensam julfest med alla skolans elever och lärare. Det serverades ett fantastiskt julbord tillagat av skolans elever och lärare.

Slutligen vill jag önska alla en riktigt God jul och Gott nytt år.

Jack Strange som gästlärare i skulpturen.

Förra veckan fick vi i skulpturen låna den Londonbaserade konstnären
Jack Strange. Han har själv studerat på Slade och lever nu på konsten.

På måndagen gav han oss uppgiften att göra ett verk som vi trodde att
någon i gruppen skulle kunna göra i en nära framtid. Slutresultaten
kunde i blandad grad härledas till inspirationskällan, men alla kände
nog att man fick arbeta på ett sätt man inte brukar. När man satte sig
ned och försökte sammanfatta sina klasskamraters uttryckssätt blev det
med ens lättare att se sitt eget, vilket var givande. De enskilda
samtalen med Strange gav även de mycket, i egenskap av utomstående
konstnär kunde han komma med en hel del bra tankar om vad man jobbat
med hittills och idéer till vidareutveckling för var och en.

Skrivarkurs

Under två hela dagar har vi tillsammans med journalist Mikael Löfgren utforskat språkets och kommunikationens mysterier och möjligheter. Hur skriver man om sin konst? Hur kan man vara personlig utan att vara kletig? Hur skriver man en presentation av sig själv som innehåller både saklighet, passion och fantasi? Hur hittar man språkliga beröringspunkter mellan människor? Hur kan man skriva rakt och tydligt och samtidigt lyfta fram det särpräglade och unika?

Konst och liv flätas ihop i våra diskussioner.

Åsa Pröjts

Tiden hittar du på Dômen

TID

Under tre veckor har vi arbetat med temat TID och eleverna har uppmanats att jobba med flera olika material och tekniker. Projektet avslutades med en stor genomgång som var öppen för allmänheten.

Vad är tid, och hur tolkar vi den?

Begreppet tid har alltid fascinerat människan, och i konsthistorien har den tolkats på många olika sätt. Olika kulturer har också sin egen bild av vad tid är. Universums rytm som ger oss natt och dag, årstidernas växlingar och månens cykler, har givetvis också varit med och skapat vårt tidsbegrepp. Hur ser tid ut i vårt samhälle idag? Stress är ett vardagsbegrepp som talar om vår oförmåga att hinna med. Går tiden fortare idag än vad den gjorde för hundra år sedan? Hur skiljer sig ett barns upplevelse av tid från den vuxnes? Vad är det för tidsanda idag?

Under tre veckor har eleverna på Dômen arbetat med temat TID och eleverna har uppmanats att jobba på allaolika avdelningar. Projektet avslutades med en stor genomgång.