Ansökningstider

Ansökningstider!

Just nu arbetar flera av våra elever med sina ansökningar till olika
konsthögskolor och andra konstnärliga högskolor i och utanför Sverige.
Två elever har blivit antagna till Lärarutbildning Bild & visuell kultur
i Göteborg. Nu i veckan reser två elever till London på intervju på Slade
och om ett par veckor kommer ytterligare tre personer att åka på intervju
till Goldsmith. Dessutom är fem personer (än så länge) kallade till HDK på
intervju. En elev har gått vidare till steg två på Di.
Denna vecka skickas ansökningarna till Konstfack och Kungliga
Konsthögskolan i väg. Flera skolor återstår att söka och arbetstempot är
högt på skolan.
Utöver ansökningar till de olika skolorna så arbetas det på för fullt med
egna konstnärliga projekt. Den här veckan har vi Helena Roos
och Kristina Müntzing som gästlärare.
Nu på fredag har har vi Malin Bogholt som gästlärare. Eleverna har
sedvanligt sin fredagsteckning på förmiddagen och veckan avslutas med
en gemensam gallerirunda.

Måleri 2, januari -mars

Gbg 11/2 2010

Måleri 2, januari – mars 2010

Under denna period är det eget arbete med individuell handledning av gästlärare eller huvudlärare, som gäller för måleri tvåorna. Eleverna tecknar, målar, fotograferar, filmar, skulpterar och animerar. De gör installationer i något av våra projektrum eller agerar på andra platser.

Eleverna jobbar som bäst med sina ansökningar till olika konst och designhögskolor, de dokumenterar, skriver och presenterar. Bildlärar-antagningen är redan klar. Ansökningarna till Hdk, Fotohögskolan och konstutbildningarna i England och Amsterdam är inskickade för de elever som söker dit. Nu väntar ansökningar under hela våren med en topp runt 1 april då många konsthögskolor i Sverige tar emot sin ansökan.

Lärare under denna period är Kristina Müntzing, Magnus Larsson Sthlm, Bo Melin, Niklas Eneblom Sthlm och huvudläraren Catharina Tagg. I datasalen är Carl Johan Engberg gästlärare när inte Linda Tedsdotter eller Jill Lindström är där. Två dagars skrivarkurs med Malin Lindroth ingår i detta block.

Bilderna nedan är från projektet “Skolan som Stilleben” av Ossian Borén Måleri 2.

Cirklar i Slottsskogen

Skulptur v. 3-4

Blå cirklar har markerats på marken på olika platser i Slottsskogen. Eleverna får tilldelat sej varsin ring .

Arbetet startas upp med att varje elev står stilla i ringen under tio minuter. Under den tiden ska alla försöka förhålla sej så öppet till vad som händer, samla in synintryck, lukter, ljud, föremål, minnas eventuella samtal etc.

Tillbaka på skolan startas arbetet med att hitta en egen idé utifrån de insamlade intrycken. Syftet med kursen är att utifrån arrangerad situation kunna hitta ingångar till sitt eget arbete.

Bilder på deras arbeten finns ju på torsdag, då vi har redovisning. Bilderna som bifogas här visar bara stackars frusna elever…men det kan ju leda till en hel del det också.

Malin Bogholt, gästlärare på skulpturavdelningen

Skrivarkurs

Skrivarkurs på Dômen

Två heldagar under vecka 2 och 3 har alla elever på Dômen en skrivarkurs med författaren Malin Lindroth.

Hur talar man om sin konst? Inför sig själv, inför andra? I en tid som svämmar över av presentationer, projektbeskrivningar och programförklaringar kommer konstnären att ställas inför frågan titt som tätt.

Den här kursen handlar om att försöka säga något om sin konst i skrift. Om att pröva olika sätt att tala, både om det vaga och undflyende som kanske bara är en aning eller diffus fantasi och om det mer konkreta, det arbete man redan gjort. Olika skrivövningar varvas med samtal kring skrivandet, kring egna och andras texter.

Första gången handlar mest om det självreflekterande skrivandet, om att skriver med sig själv som mottagare. Tanken är att pröva skrivandet som ett verktyg för reflektion och kanske också att undersöka hur skrivprocessen i sig kan fungera som ett tänkande där man söker och utvecklar idéer medan man skriver.

Andra gången handlar om att skriva med någon annan som mottagare; en stipendienämnd, en betraktare eller vem det nu kan vara. Här kommer att ges utrymme att diskutera olika dilemman som man kan tänkas hamna i när man sitter och ska formulera till exempel en projektbeskrivning: Vad finns att vinna och vad finns att förlora på att förklara sitt konstnärliga ärende i skrift? Hur ska man förhålla sig till andras krav, till exempel en stipendienämnds? Hur begriplig och tillgänglig behöver man göra sig?

Malin Lindroth.

Lärarvisning

Fredag 18 december var det dags för den årliga lärarvisningen.

Varje termin avslutas med en genomgång där skolans lärare och övriga personal presenterar ett eller flera verk för skolans alla elever. Tanken med detta är att ge en inblick i lärarnas olika konstnärskap och skapa ett samtal kring detta. Dagen avslutades med skolans årliga julfest som innehöll ett otroligt välsmakande julbord och trevligt umgänge. Vi vill tacka alla elever för en fantastisk termin och vi ser fram mot kommande vår.

Dômen konstskola är vacker och poetisk men också ful och fantasilös.

Dômen konstskola är vacker och poetisk men också ful och fantasilös.

V.49 och V.50 Måleri 2. Gästlärare: Magnus Larsson

Välj ett område på skolan som är ca 1x1meter (ungefär, kanske behöver du större, kanske mindre), det går också bra med 1x1x1m, området skall vara ett område som du känner något speciellt för (känslomässigt eller arkitektoniskt) eller som du ser har potential att bli till något speciellt. Fundera på om du behöver flera platser att arbeta på.

Området som du valt ringar du in med en taperam.

I det valda området skall du göra ett tillägg (eller ta bort något) som förstärker den känsla som du har av platsen. Du kan arbeta både två och tredimensionellt.

Uppgiften här ovan löstes på följande vis .

.

Rumslighet på skulpturen

Under två veckor arbetade eleverna på skulpturavdelningen med rumslighet utifrån olika perspektiv. En av övningarna gick ut på att använda sig av skolan projektrum för att bygga ett platsspecifikt verk- installation. Tiderna lottades ut, vilket innebar att vissa elever fick mer betänketid än andra. Den första eleven hade endast tre timmar att planera och bygga medan den siste kunde tänka i nästan två veckor, men bygga i tre timmar. Övningen syftade till att förhålla sig till relativt stränga ramar, som rummets beskaffenhet, kort tid och begränsat med material. Redovisningen skedde i två steg. Först tittade vi på verket live sedan fotodokumenterades verket. Vi gjorde sedan en bedömning av dokumentationen. Här uppstod frågor som om verket nu hade blivit ett fotoverk eller om det framförallt var en dokumentation. Alla arbetade väldigt bra med uppgiften och löste den på ett personligt sätt.

Dart

Under vecka 43 var konstnären Bo Melin gästlärare på skulpturavdelningen. Bo Melins egen redovisning av kursen finns på pdf-filen nedan.